Author: کیوان تاکی

اهمیت نوشتن آدرس در قراردادها

اهمیت آدرس طرفین در قراردادها

اهمیت نوشتن آدرس دقیق در قراردادها توضیح داده شده و اینکه در صورت دقت نکردن می‌تواند باعث ایجاد چه مسائلی بشود

روش‌های جایگزین شکایت در دادگاه

روش‌های جایگزین شکایت در دادگاه

این مقاله در خصوص این مطلب است که چه روش‌هایی به عنوان جایگزین دادگاه برای حل اختلاف وجود دارد و این روش‌ها را در 3 دسته قضاوت کننده و ارزیابی کننده و تسهیل کننده قرار می‌دهد.

قاعده "احترام" در قراردادها به چه معناست ؟

قاعده احترام در قراردادها

قاعده احترام مال مسلمان این است که، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است، اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.