حق شفعه

هرگاه مالی غیرمنقول در مالکیت مشاع(مالی که تعداد مالکین حداقل دو نفر باشد) باشد، هريك از شركا می‌توانند بدون رضايت شركاء ديگر، سهم خود را “به جزء يا تمام” به شخص ثالثي منتقل كند، ولی “ماده ۸۰۸ قانون مدنی” حالتی خاص را برای اموال مشاع درنظر می‌گیرد. هرگاه مال غیرمنقولِ قابلِ تقسیمی بین دو نفر مشترک […]

10 شرط جبران خسارت قرارداد مشارکت در ساخت

شرط جبران خسارت قرارداد مشارکت در ساخت

پرداختِ خسارت ناشی از عدمِ انجامِ تعهد، امری الزامی، اجتماعی و حقوقی است که به‌جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میانِ‌طرفین قرارداد برقرار شده است. مفهوم عرفی ضرر یا خسارت این است که هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به […]

3 ضمانت قرارداد مشارکت در ساخت

3 ضمانت قرارداد مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا

 برای متعهدله (طرفی که تعهد به نفع وی است) همواره این تردید وجود دارد که ممکن است متعهد، تعهد خود را با تأخیر یا نقص انجام دهد.

چهار نکته مهم در خصوص عنوان قرارداد

نامی که برای عنوان قرارداد انتخاب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. اما بیشترِ تنظیم کنندگانِ قراردادها، به دلیل نداشتن تخصص، اهمیتی برای آن قائل نیستند و تنها از بیم خالی نبودن سربرگ قرارداد، عنوانی هرچند نامربوط را انتخاب می‌کنند

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.