قراردادهای مدیریت پیمان دوعاملی

در این روش از قراردادهای مدیریت پیمان، کارفرما که صاحب کل پروژه و تامین کننده هزینه‌های پروژه است، تمام کارهای اجرایی، خرید تجهیزات و متریال، کارهای اداری، طراحی و … را به مدیرپیمان واگذار می‌کند. در این قراردادها تمام مسئولیت‌هایی پروژه به دوش مدیرپیمان است. با توجه به مسئولیت‌­هایی که مدیرپیمان در قراردادهای دو عاملی […]

قوانین نظام مهندسی ساختمان

سازه‌های با زیر بنای کل بالای ۱۵۰۰ متر مربع اصطلاحا ۴ ناظره می‌شوند که شامل ناظر معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی می‌باشد. سازه‌های بالای ۲۰۰۰ متر مربع زیر بنا علاوه بر موارد فوق نیازمند تعیین و معرفی مجری ذی صلاح اجرای ساختمان به سازمان نظام مهندسی بوده و شامل ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی […]

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (ماده ۱۴۷)

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (ماده ۱۴۷) در سال ۱۲۹۰ قانون ثبت اسناد ملکی که به ماده ۱۴۷ مشهور شده است در ۱۳۹ بند به تصویب رسید و با توجه به شرایط کشور این قانون بارها و بارها دستخوش تغییرات اساسی شد. این قانون تبدیل به ماده  ۱۴۷ و […]

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.