پهنه‌بندی در واقع دسته‌بندی اراضی بر اساس کاربری به منظور جلوگیری از تداخل کارکردها و بالا بردن کارایی محیط شهری است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است.

انواع پهنه بندی‌ها

پهنه بندی املاک در غالب ۴ زیر گروه دسته بندی شده است.

۱- پهنه R: پهنه سکونت و یا محدوده‌هایی از شهر که کاربری غالب آن مسکونی است.
۲- پهنه M: پهنه مختلط یا محدوده‌ای از شهر که فضاهای کار و فعالیت وارد فضاهای مسکونی شده.
۳- پهنه S: پهنه فعالیت، محدوده‌ای از شهر است که غالبا در آن کار و فعالیت انجام می‌شود و به ندرت برای استفاده مسکونی استفاده می‌شود.
۴- پهنه G: پهنه حفاظت (سبز و باز) قسمت‌هایی از محدوده شهر است که عرصه‌های باز عمومی و خصوصی، پارک‌های جنگلی، باغات و اراضی مزروعی و حرایم و پهنه‌های حفاظت ویژه را در بر می‌گیرد.
تمامی این موارد همراه با جزئیات در طرح تفصیلی تهران با شرح و توضیح کامل آمده است.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.