مصوبه اخذ تعرفه های جدید تجاری و اداری اجرایی شده است. بر این اساس برای پهنه‌های M و S طرح تفصیلی تهران املاک به دو دسته تقسیم می‌شوند: املاک واقع در بر راسته‌‎ها و محورهای تجاری و املاک واقع بر سایر گذرها ضرایب K از جداول استخراج و در ضریب A و نهایتا در متراژ کاربری مربوطه ضرب خواهد شد.

برای مثال

ملک واقع بر محلی با گذر ۱۶ متری و در منطقه ۱ می باشد. ضریب A برای آن مبلغ ۴،۴۲۰،۰۸۰ ریال محاسبه شده است. با توجه به جداول ضرایب K برابر ۲۸ تعیین می شود. در اینصورت عوارض کاربرد تجاری برای هر متر مربع تجاری این ملک در همکف برابر ۱۲۳،۷۶۲،۲۴۰ ریال خواهد بود.

جدول ضرایب K برای پهنه های S و M

جدول ضرایب K برای برخی از راسته ها و محورهای تجاری منطقه یک

ضرایت K شرکت تُکا

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.