در هنگام خرید ملک جهت مشارکت و یا ساخت اطلاع از حقوقی که ملک دارا می‌باشد حائز اهمیت است.

چنانچه ملک مورد نظر دارای بنای موجود تثبیت شده باشد، دارای حقوقی تحت عنوان حقوق مکتسبه است.
نحوه تخصیص این حقوق با توجه به ویژگی‌های ملک و بنا متفاوت می‌باشد.
به طور کلی می‌توان گفت که شهرداری جهت تخریب و نوسازی  معادل متراژ تثبیت شده عوارضی دریافت نمی‌کند.
منظور از بنای تثبیت بنایی ایست که دارای گواهی پایانکار، عدم خلاف یا بلامانع معتبر از شهرداری باشد.

با توجه به گستردگی بحث حقوق مکتسبه در اینجا تنها به مواردی که آگاهی از آن می‌تواند در انتخاب ملک تاثیر گذار باشد بسنده می‌کنیم:

  1. اگر بنای موجود در ملکی قبل از سال ۴۹ احداث شده باشد، به شرط ارائه مدارک مستند می‌تواند پایانکار قبل از ۴۹ اخذ نماید. در این صورت کل بنای موجود حقوق مکتسبه محسوب می‌گردد.
  2. اگر ملکی بنای تجاری و یا اداری تثبیت شده، داشته باشد، شهرداری جهت تخریب و نوسازی از متراژ بنای تثبیت شده موجود، ۱۰ درصد عوارض کاربرد و ۲۰ درصد عوارض پذیره دریافت می‌کند.
  3. کسری پارکینگ به عنوان حقوق مکتسبه محسوب نمی‌گردد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.