کمسیون ماده 100 چیست؟

کمیسیون ماده ۱۰۰ در حقیقت جمعی متشکل از نماینده قوه قضاییه، نماینده وزارت کشور ونماینده شورای شهر است.که تخلفات ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره را با درخواست شهرداری بررسی کرده ودر نهایت رای بدوی صادر می‌گردد.
رای کمسیون ماده ۱۰۰  ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض می باشد که در صورت عدم اعتراض و قطعی شدن رای، به مالکان ۲ ماه مهلت داده می شود که رای را اجرا کنند.بدیهی است در صورت عدم اجرای رای در مدت یاد شده،شهرداری می تواند رسما اقدامات قانونی مرتبط را انجام دهد.
هر گونه اقلام عمرانی اعم از بازسازی،تخریب کامل،نوسازی ساختمان، تفکیک اراضی یا تجمیع آنها و از این دست الزاما نیاز به اخذ مجوز یا پروانه از شهرداری تهران (یا هر شهر دیگری)دارد.در صورتی که مالکی بدون پروانه و یا مازاد ومغایر با پروانه موجود اقدام به انجام عملیات ساختمانی نماید، شهرداری می تواند به وسیله‌ی مامورین خود از عملیات ساختمانی جلوگیری نماید. برای قانونی بودن این امر و جلوگیری از سو استفاده های اجتماعی بستر قانونی آن در قالب کمیسیون ماده ۱۰۰ مهیا شده است.

این اصطلاح در حقیقت از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصطلح شده است که به شرح ذیل است و ۱۱ تبصره دارد.
” مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ،ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.