تراکم تشویقی تجمیع در تمامی املاک به شرح ذیل می‌باشد، صرفاً در بافت‌های فرسوده تراکمی مازاد بر شرح ذیل به تجمع قطعات مطابق با ضوابط مربوطه تعلق می‌گیرد.

تراکم تشویقی مندرج در جدول فوق مطابق با طرح تفصیلی تهران تا
سال ۱۳۹۵ برای قطعات حداقل ۲۰۰ متر مربع
تا پایان سال ۱۴۰۰ برای قطعات معادل با مساحت ۲۵۰ مترمربع
تا پایان سال ۱۴۰۵ برای قطعات معادل با مساحت ۳۰۰ مترمربع
تا پایان سال ۱۴۰۶ برای قطعات معادل با مساحت ۵۰۰ مترمربع

 

 

 

در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکین، مشروط به تحقق حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمیع، به ازای هر قطعه مازاد بر یک، ۲۰ درصد به تراکم مجاز افزوده می‌شود. بدیهی است که مجموع افزایش تراکم طبق (جداول چهارگانه) نباید از یک طبقه تجاوز نماید.

 
جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.