((شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ هست.))

شش دانگ در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می‌شود شش جهت. منظور از بالا، آسمان بالای زمین و پایین، زمین زیر آن می‌باشد. برای همین هست که در بحث نیلینگ اخذ رضایت محضری از همسایه الزامی هست چون بدون رضایت تجاوز به زمین همسایه محسوب می‌شود. حتی آیا می‌دانید با توجه به این تعریف حتی عبور فلش تاورکرین از روی سقف همسایه غیر مجاز هست و در صورت شکایت همسایه، بدون رضایت آنها امکان استفاده از تاور وجود ندارد. لذا به ناظرین توصیه می‌شود علی الخصوص در زمینه نیلینگ در صورت عدم رضایت محضری از همسایگان ،درخواست نمایند طرح پایدار سازی گود توسط محاسب تغییر کند.

 چنانچه چند نفر در قسمتی از ملک شش دانگ سهم های مختلفی داشته باشند و نتوان سهم آنها را با دانگ تعیین کرد می بایست یک دانگ را به چند سهم تقسیم نمود و قدرالسهم هر یک را به نسبت مالکیت تعیین نمود.

در ملک مشاعی تصرفات بدون اذن در حکم فضولی خواهد بود. یعنی مالک مشاعی، اختیار انجام معامله نسبت به کل ملک را نخواهد داشت. تا زمانیکه مالک دیگر آن را تنفیذ نماید. در غیر این صورت معامله باطل است.

ماده ۳۸ قانون مدنی در خصوص شش دانگ: “مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.”

همچنین در خصوص نیلینگ پروژه‌هایی که در مرحله‌ی گودبرداری هستند حتما رضایت همسایه نیاز است.

لوح فشرده آموزش صفر تا صد مشارکت در ساخت
جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.