محاسبه آنلاین عوارض شهرداری برای ساخت و ساز ساختمان­‌های مسکونی (عوارض پروانه تخریب و نوسازی)

بر اساس مصوبه هیات وزیران، شهرداری‌ها می‌توانند جهت تامین بخشی از بودجه هزینه‌های شهری، بابت موارد مصوب در قانون نسبت به اخذ عوارض ساخت اقدام نمایند. به بیانی ساده، عوارض ساخت شامل چند آیتم مختلف است. این آیتم‌ها عبارتند از:

 • عوارض زیر بنا

منظور از زیربنا، کل متراژ ساختمان شامل متراژ مفید و غیرمفید بوده و به ازاء هر مترمربع از این متراژ عوارض اخذ می‌گردد. این عوارض با افزایش تعداد پارکینگ و تعداد واحدهای یک ساختمان کاهش و با افزایش متراژ زیربنا افزایش می‌یابد. این عوارض همچنین رابطه مستقیم با عدد قیمت منطقه‌ای ملک دارد.

 • عوارض مازاد بر تراکم

این عوارض، متراژ مفید یک ساختمان را شامل می‌شود. کلیه ملک‌ها دارای معافیت تراکمی در پرداخت عوارض هستند. این معافیت برای ملک‌های بالای خیابان انقلاب ۱۲۰ درصد و برای ملک‌های مسکونی پایین محور انقلاب ۱۸۰ درصد است. این درصدها نسبت به متراژ سند یا ملاک تراکم ملک محاسبه شده و به آن تراکم پایه مالی گفته می‌شود. مازاد بر این درصد تراکمی، شامل پرداخت عوارض شده و آن را عوارض مازاد بر تراکم پایه مالی یا به اختصار عوارض مازاد بر تراکم می‌نامند. این نوع عوارض تابعی از ضریب A می‌باشد.

 • عوارض ارزش بهینه

پس از تصویب طرح تفصیلی تهران، کاربری برخی از ملک‌ها تحت تاثیر تقسیم بندی زیرپهنه‌های تعریف شده قرار گرفته و بعضا باعث ایجاد ارزش افزوده و تراکم مازاد بر ۳۰۰% برای آن ملک‌ها شده است. به این دلایل، از سال ۹۶ عوارضی به عنوان عوارض ارزش بهینه تعریف و از مالکین اخذ می‌گردد.

 • عوارض آموزش و پرورش، ایمنی، پسماند، بیمه تامین اجتماعی

مبالغ این عوارض بر اساس عدد عوارض زیربنا، مازاد بر تراکم و ارزش بهینه اخذ و به سازمان های مرتبط برای ایجاد امکانات موردنظر آن سازمان، اختصاص می‌یابد.

برای محاسبه هر کدام از این عوارض مصوبات متعدد و متنوعی وجود دارد که بعضا دارای دشواری‌ها و ابهامات بسیاری در ادبیات نوشتاری است. تیم مهندسان تکا پس از پیاده سازی و مهندسی معکوس فیش‌های صادره، اقدام به تهیه الگوریتم دقیقی برای محاسبه عوارض ملک‌های مسکونی نموده و به صورت ابزاری آنلاین و ساده دراختیار همشهریان عزیز  قرار داده‌اند. این محاسبات با فیش‌های به روز شهرداری تهران کنترل شده و حالات مختلف در محاسبه عوارض گنجانده شده است.

موارد درنظر گرفته شده در ابزار محاسبه آنلاین عوارض تُکا

 • عوارض زیربنا
 • عوارض مازاد بر تراکم پایه مالی
 • عوارض ارزش بهینه
 • عوارض آموزش و پرورش
 • عوارض ریلی
 • عوارض ایمنی
 • تخفیف تجمیع قطعات
 • تخفیف ناشی از حقوق مکتسبه (ملک‌های دارای پایان کار)

در این ابزار موارد زیر، به عنوان حالات خاص محاسبه عوارض، درنظر گرفته نشده است.

 • محاسبه مابه التفاوت عوارض در پروانه‌های تغییر نقشه
 • عوارض پسماند
 • عوارض حق الزحمه ناظر/ناظرین
 • فیش‌های صادره از معاونت شهرسازی مناطق (بابت اضافه متراژ و موارد شهرسازی مشابه)
 • فیش‌های صادره از معاونت نظارت فنی شهرداری (بابت جریمه‌های شهرسازی مرتبط با پروژه)

در مقاله‌ای با عنوان مثال و راهنمای محاسبه آنلاین عوارض ساختمانی نحوه استفاده از سیستم آنلاین محاسبه عوارض شرح داده شده است.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.