نحوه محاسبه عوارض ساخت و ساز در شهرداری تهران در مقاله‌ای به همین نام در سایت تُکا شرح داده شده است.

در محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه مالی و ارزش بهینه و … از ضریبی بنام حداکثر ارزش معاملاتی ملاک عمل A نام برده شده است. در این مقاله  نحوه محاسبه‌ی این ضریب شرح داده شده است.

ضریب A، ملاک عمل یک متر مربع تراکم به ریال می‌باشد. محاسبه ضریب A در مصوبه جدید شورای اسلامی شهر تهران تغییر کرده است و به صورت زیر می‌باشد.

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا
در این فرمول پارامترP، ارزش معاملاتی هر متر مربع عرضه املاک در شهر تهران می‌باشد که تحت تاثیر ضرایب تعدیل، گذر و اصلاحیه هیئت دولت است.

مثال

ملکی در منطقه ۱ تهران و در ناحیه بلوک دارایی ۰۶-۱ واقع است، گذر مشرف به ملک ۱۶ متری می‌باشد؛

A و Pرا بدست می آوریم.

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا فرمول
نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا فرمول

بنابراین ضریب A برابر ۵،۸۸۰،۶۰۰ ریال می‌باشد.

در سامانه محاسبه آنلاین عوارض شرکت تُکا می‌توانید در ظرف کمتر از ۵ دقیقه عوارض ساختمان مسکونی خود را برآورد کنید. همچنین برای ساختمان‌های غیر مسکونی با شماره ۲۲۸۲۶۳۱۸-۰۲۱ تماس بگیرید.

 

(تعیین میزان تراکم و طبقات مجاز املاک تهران از طریق سایت شهرداری با استفاده از کد ملک و بلوک یا شماره پرونده شهرسازی)

(دریافت ارزش منطقه ای P)

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.