علی یغمایی فارق التحصیلی دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا

علی یغمایی فارق التحصیلی دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا

بهیه کاکاوند فارق التحصیلی دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
بهیه کاکاوند فارق التحصیلی دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
فرهاد بانیه فارق التحصیلی دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت تُکا
فرهاد بانیه فارق التحصیلی دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت تُکا
هادی کثایی فارق التحصیلی دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
آقای هادی کثیری: از سال ۹۷  توانستم بعد از سالها فعالیت در حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی ، اداری و تجاری و طی مراحل ممیزی و ارسال رزومه ، افتخار عضویت در «انجمن انبوه سازان تهران » فعالیت خود را به عنوان سازنده و انبوه ساز به دست بیاورم  .
حسین جمالی فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
حسین جمالی فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
جعفر انیسی فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
جعفر انیسی فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
میثم هاشمی فازق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
میثم هاشمی فازق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
محمد کاظم کاظمی فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
محمد کاظم کاظمی فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
محمد رضا آریان فر فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
محمد رضا آریان فر فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
رضا جواهری فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
رضا جواهری فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
محمد ابن شریعه فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
محمد ابن شریعه فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
صادق مشکین فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
صادق مشکین فارق التحصیل دوره حرفه ای مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا
 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.