اگر برای محاسبه سهم و متراژ خود به مشکل برخوردید، این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد. این سوالی است که برای بسیاری از مالکین پیش آمده است.

اما در واقع اساسا این سوال، سوال درستی نیست. در این مقاله توضیح داده می‌شود که چرا این سوال اشتباه است و چطور می‌توان متراژ صحیح هر سهم را مشخص کرد.

تعیین مقدار سهم

برای تعیین مقدار سهم و مالکیت در املاک روش‌های متعددی وجود دارد، مهمترین این روش‌ها تعیین مالکیت  است. هر ملک و زمین در حالت عادی شش دانگ است. هر دانگ را می‌توان بر اساس تعداد مالکین به سهم هم تقسیم کرد. به این صورت که معمولا یک دانگ به تعدادی سهام که مضربی از 10 می‌باشد تقسیم می‌شود. مثلا اگر هر دانگ را 1000 سهم در نظر بگیریم، بنابراین شش دانگ 6000 سهم می شود. بسته به سهم هر فرد تعداد آن مشخص می شود و بعد متراژ آن به نسبت تعیین می‌شود.

نحوه محاسبه متراژ هر سهم

شما می‌توانید نحوه محاسبه متراژ هر سهم را از مطالب پیشین سایت مطالعه بفرمایید.
با این حال اجازه دهید با ذکر مثالی این مورد را مجددا بررسی کنیم.

خانواده‌ای را در نظر بگیرید که شامل پدر، مادر، دو دختر و سه پسر می‌باشد. ملکی وجود دارد که به نام پدر بوده و با فرض اینکه پدر فوت کرده، میخواهیم میزان سهم هر یک از اعضای خانواده را مشخص کنیم. 

اگر متراژ کل زمین 550 متر مربع باشد نحوه تقسیم به شرح زیر خواهد بود. 

طبق قانون اگر زن فرزندی نداشته باشد، ¼ ارث می‌برد و اگر فرزند داشته باشد ⅛، البته لازم به توضیح است که طبق قانون جدید جمهوری اسلامی ایران، زن در اینجا از بهای عرصه و اعیان ارث می‌برد و نه از عین ملک، مثلا در این مثال که خانواده فرزند دارند، سهم زن ⅛ از بهای ملک (ارزش روز ملک) می‌شود.
و سهم هر یک از وراث بدین شکل حساب می‌شود.

بهای متراژ بدست آمده فوق (68.75 متر) حقی است که مادر از این ملک دارد.

حال بیایید سهم فرزندان را حساب کنیم، طبق قانون کشور چنانچه تمام فرزندان دختر باشند و یا تمام فرزندان پسر باشند، سهم به میزان مساوی تقسیم می‌شود، اما چنانچه فرزندان دختر و پسر باشند، پسر دو برابر دختر سهم می‌برد. 

بنابراین در این مثال که 6000 سهم داریم، سهم هر دختر 750 و هر پسر 1500 می‌باشد. 

حال به راحتی می‌توان محاسبه کرد که هر سهم چند متر مربع است.  

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.