مالکین مخالف ساخت و ساز

جهت بررسی این موضوع باید چند ماده مرتبط با این موضوع از قوانین جاری کشور مورد بررسی قرارگیرد.

طبق ماده ی ۳۱ قانون مدنی: “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون”
و همچنین طبق ماده ۱۳ الحاقی به قانون تملک آپارتمان‌ها: “در صورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند می‌توانند بر اساس حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری میورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده از اموال آنها از جمله همان واحد استیفاء کند.
در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.”

اما موضوع اساسی این است که در بسیاری از ساختمان‌ها عمر مفید به پایان نرسیده و ساکنین می‌توانند اقدام به بازسازی ساختمان نماید. در موارد دیگر به علت بحث سودآوری فروش یا مشارکت در ساخت ممکن است مالکین قصد بازسازی داشته باشند و عده ای مخالفت نماید. در هر صورت کسب این اجازه کار بسیار سختی است ولی غیر ممکن نیست.

اما ما پیشنهاد می‌کنیم تا قبل از انجام هر اقدام قضایی سعی کنید با مذاکره مسئاله را حل کنید. در این خصوص لطفا ویدئوی زیر را ببینید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.