در قراردادهای مشارکت در ساخت زمانبندی نقش بسزایی دارد و بسیاری از مالکین به علت عدم رعایت زمانبندی دقیق و مشخص در قرارداد مشارکت درساخت، به مشکلات جبران ناپذیری برخورد می‌نمایند.

عدم ذکر زمانبندی دقیق موجب می‌شود تا طرفین نتوانند جهت فسخ یا اخذ خسارت اقدام نمایند.

در بسیاری از قراردادها مدت زمان اخذ جواز مشخص نمی‌شود و در صورت طولانی شدن آن مالکین هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند و باید تا پایان مدت قرارداد صبر کنند.

زمانبندی در قراردادهای مشارکت در ساخت، نسبت به متراژ، منطقه و توافقات مالکین و سازنده متفاوت می‌باشد. ولی در هر صورت باید زمان را دقیق مشخص کرد. باید به این مهم توجه ویژه‌ایی در قراردادهای مشارکت در ساخت داشت.

زمان شروع قرارداد، لحظه امضای قرارداد و تنظیم وکالت نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت امور اداری ودریافت اخذ جواز می‌باشد.

به طور مثال:

برای یک زمانبندی مناسب ودقیق در قرارداد مشارکت درساخت بهتر است چنین جدولی تنظیم کرد و تمام موارد را با تاریخ دقیق در جدول مشخص نمود.

زمانبندی  
ردیف شرح مدت (ماه) مورخ
۱ دستور نقشه از … تا …
۲ اخذ فیش از … تا …
۳ دریافت جواز ساخت از … تا …
۴ تجهیز کارگاه از … تا …
۵ اجرای سازه نگهبان و پایدارسازی گود از … تا …
۶ اجرای اسکلت تا کد صفر ساختمان از … تا …
۷ اتمام اسکلت از … تا …
۸ اتمام سفت کاری از … تا …
۹ اتمام نازک کاری از … تا …
۱۰ اجرای نما و محوطه سازی از … تا …
۱۱ تحویل تمامی آپارتمان‌های مالکین از … تا …
۱۲ اخذ پایان کار از … تا …
۱۳ اخذ صورت مجلس تفکیکی اسناد از … تا …
۱۴ اخذ اسناد تک برگ از … تا …
         

مالک و سازنده باید در قرارداد مشارکت در ساخت زمان انتقال سند را نیز ریز به ریز مشخص کنند و دقیقا زمان انتقال سند را مشخص کنند.

زمانی که در قرارداد مشارکت در ساخت مشخص می شود، امکان دارد در شرایط های خاص، فورس ماژور و شرایط قهری تغییر کند، که سازنده و مالک باید توافقنامه جدیدی امضاء کرده و ضمیمه قرارداد نمایند.

مشخص کردن ریز زمانبندی در قرارداد مشارکت در ساخت به مالکین کمک می‌کند که در صورت عدم انجام تعهد، توسط سازنده  طبق زمانبندی حق فسخ یا خسارت برای خود در نظر بگیرند .و سریعتر به حق و حقوق خود برسند و نیازی نیست که تا آخرین زمان قرارداد منتظر بمانند.

امیدوارم که این مطلب بتواند در زمانبندی قرار داد مشارکت در ساخت به شما کمک کند و فراموش نکنید که بندهای قرارداد بدون مشخص کردن زمان دقیق از لحاظ حقوقی باطل می‌باشد.

سی دی آموزش صفر تا صد مشارکت در ساخت

جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.