با توجه به ضوابط شهرداری در مورد ساخت و ساز اراضی، برای مثال پهنه‌های R122 با داشتن امکان پیشروی ۲+ %۶۰ در طول زمین شناخته می‌شوند.

اما در مواردی دیده می‌شود که در زیر پهنه‌های R1، ساختمان‌هایی با سطح اشغال مازاد ۲+%۶۰ هم ساخته می‌شود.

این موارد به طور قطع با تایید شهرداری ساخته شده‌اند، چرا که بر اساس قوانین شهرداری عدم رعایت حدود سطح اشغال از تخلف‌‎هایی است که منجر به صدور رای تخریب می‌شود و قابل اغماض نیست.

بنابراین برخی از املاک دارای پتانسیل‌هایی جهت افزایش سطح اشغال هستند.

برای بررسی ملک مورد نظر خود از لحاظ شرایط دریافت سطح اشغال بیش از %۶۰ با کارشناسان ما در شرکت مهندسی تُکا تماس بگیرید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.