یکی از دغدغه‌های سازندگان ساختمان جهت خرید یا مشارکت در ساخت این است که کدام ملک جهت ساخت و ساز مناسب است و بازدهی و سود دهی مکفی را دارد.

تامین پارکینگ ملک از نکات حائز اهمیت است، در این مقاله حداقل‌های مورد نیاز برای تامین پارکینگ ملک، جهت انتخاب ملک مناسب باید بررسی گردد را به اختصار شرح می‌دهیم.

1- طبق طرح تفصیلی شهر تهران در پلاک جنوبی با عرض کمتر از 10 متر احداث رمپ جهت تامین تامین پارکینگ در زیرزمین مجاز نمی‌باشد.

2- بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران در هر برِ ملک، یک درب پارکینگ مجاز می‌باشد. اگر پلاک دارای شرایط ذیل باشد احداث دو درب پارکینگ مجاز می‌باشد:

1-2- اگر عرض ملک بزرگتر از 20 متر باشد. 

2-2- تجمیع دو ملک به شرط وجود یک ضلع بزرگتر از 14 متر

3-2- تجمیع  سه ملک در بافت فرسوده به شرط ایجاد یک ضلع بزرگتر از 12 متر

نکته : احداث درب پارکینگ در پخ بین دو گذر به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

3- طبق تبصره 1 بند 12-12 طرح تفصیلی شهر تهران در قطعاتی که سطح پارکینگ بیشتر از 1000 متر مربع وسعت دارد یا دارای بیشتر از 25 واحد پارکینگ است، پیش بینی دو رمپ ورودی و خروجی به عرض 3/5 متر یا یک رمپ به عرض 5 متر الزامی است.

4- اگر عرض ملک بیشتر از 10 متر یا 15 متر باشد چیدمان پارکینگ به صورت افقی خواهد بود که در اینصورت تامین پارکینگ راحت تر است. در صورتیکه عرض ملک 10 متر یا 15 متر باشد با موافقت شورای معماری شهرداری چیدمان پارکینگ‌ها می‌تواند به صورت افقی باشد.

تاثیر عرض ملک بر نحوه چینش پارکینگ

5- طبق ضوابط ایمنی معماری سازمان آتش نشانی فاصله دسترسی از حاشیه معبر تا ساختمان نباید بیشتر از 10 متر باشد در غیر اینصورت باید شرایط ورود خودروی  آتش‌نشانی به داخل مجموعه میسر گردد. در صورت نیاز جهت ورود و استقرار خودروهای آتش نشانی، مسیری با عرض درب 6 متر و محلی با حداقل ابعاد 10*10 متر در جوار ساختمان در نظر گرفته شود. فاصله قسمت میانی محل استقرار خودروی  آتش نشانی تا نزدیکترین بازشوی ساختمان با حداقل 4.5 متر و حداکثر 10 متر در نظر گرفته شود.

6- با توجه به این که اصلاحی ملک سبب کوچکتر شدن حیاط می‌شود در نتیجه احداث رمپ و تامین پارکینگ باید مورد بررسی قرار گیرد.

لذا با توجه به موارد فوق، می توان نتیجه گرفت که شمالی یا جنوبی بودن ملک می‌تواند تاثیر بسزایی در تامین پارکینگ داشته باشد.

اگر جهت خرید یا مشارکت در ساخت یک ملک کلنگی نیاز به اطلاعات بیشتری مثل: عقب نشینی (اصلاحی)، پیش آمدگی روی گذر (کنسول)، عرض گذر (معبر)، کوچه دارید اینجا کلیک کنید.

سی دی کارگاه آموزشی جامع ضوابط معماری و شهرداری تهران
جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.