تعریف قرارداد مشارکت در ساخت

“مشارکت در ساخت قراردادی خصوصی است که از ترکیب چند عقد معین تشکیل شده است. 

طی آن یک یا چند شخص به عنوان مالک، سرمایه خود که همان ملک، زمین یا خانه­ ی کلنگی است در  اختیار شخص یا اشخاص دیگر به عنوان سازنده می‌گذارد.

که سازنده سرمایه، تخصص و تعهد به دریافت مجوزات، ساخت پروژه­ و اخذ تاییدیه‌­های لازم را طبق زمانبندی و توافق طرفین دارد.
سازنده به مرور و پس از انجام کاره­ایی از تعهدات در قسمتی از ملک با مالک شریک خواهد شد.”

تست مشارکت در ساخت

در این تعریف باید توجه داشته باشیم که قرارداد مشارکت طبق ماده ۱۰ قانون مدنی کشور ما نوشته شده و رسمیت می‌یابد و کاربرد اصطلاحات مثل بیع، مدیریت پیمان، شرکت مدنی، شرکت، مبایعه نامه، قولنامه و … کاملا اشتباه بوده و باعث بروز تناقض حقوقی در قرارداد است.

توجه داشته باشید که آورده یک سازنده نه تنها سرمایه بله تخصص ایشان در خصوص مسائل ساختمانی، اخذ مجوزات و آشنای با ضوابط منطقه مربوطه، توانایی در مدیریت پیمانکاران و… می‌باشد.

همچنین سازنده باید متعهد باشد به انجام به موقع عملیات ساختمانی، اخذ اسناد تک برگی که در بسیاری از قراردادها این تعهدات بصورت کامل و طبق توافق طرفین انجام نمی‌شود.

در بسیاری از قراردادها متاسفانه توجه مالکین فقط به درصد مشارکت و بلاعوض یا قرض‌الحسنه می‌باشد.
توجه داشته باشید که همیشه برای انتخاب شریک باید به اخلاق و روحیات افراد نیز توجه شود و صرفا داشتن توان مالی دلیل بر شراکت خوب نخواهد بود.

نحوه نگارش قراردادهای مشارکت در ساخت

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.